Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności


Dodano: 2024-05-02 09:02:53
 1. Z przykrością informujemy, iż z przyczyn niezależnych od organizatorów, pielgrzymka nasze Duszpaszterstwa do Sanktuarium św. Józefa  w Sieradzu, planowana na dzień 15 czerwca, została, odwołana. Wszystkie nabożeństwa, które miały być sprawowane w ramach pielgrzymki, łacznie z Mszą świętą, nie odbędą się. prosimy o udostępnienie tej wiadomości , by dotarła do wszystkich zainteresowanych.
 2. We wszystkie niedziele czerwca msza święta będzie sprawowana o godz. 14.00.
 3. W środę 12 czerwca o godz. 19.00 będzie odprawiona msza święta z racji 18 urodzin Michała Klimczaka, który posługuje jako ministrant w naszym duszpasterstwie.
 4. W sobotę 29 czerwca w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła będzie odprawiona msza święta o godz. 19.00.


Dodano: 2024-04-16 10:04:47

PROGRAM NAWIEDZENIA IKONY JASNOGÓRSKIEJ W DOMU

Jak przyjąć Matkę Bożą w naszych domach?

 1. Obraz Matki Bożej przebywa 24 godziny w każdej rodzinie, która pragnie            Ją przyjąć. Przejęcie Obrazu Matki Bożej od jednej rodziny do drugiej będzie odbywać się każdego dnia ok. godz. 18.30. Rodzina, która będzie przyjmowała przychodzi do sąsiadów i przejmuje ikonę.
 2. Wraz z ikoną przekazywany będzie modlitewniki, który będzie pomocą                w czasie nawiedzenia oraz karty na wpisy dziękczynienia, próśb oraz refleksji, które wędrują z ikoną Matki Bożej Jasnogórskiej. Przekazujemy ją wraz z obrazem następnej rodzinie.
 3. Czas Nawiedzenia niech będzie dniem skupienia i świętem w rodzinie, jest to dzień błogosławieństwa. Codziennie w modlitwie różańcowej prosić będziemy o potrzebne łaski dla rodziny, wspólnoty parafialnej, o rozeznanie dla młodzieży swojego powołania i podjęcia jego wyzwań w małżeństwie, rodzinie, kapłaństwie, życiu zakonnym czy samotno-ści. Przyzywając Bożego Miłosierdzia, prośmy o odrodzenie się czło-wieka i powrót do Boga poprzez spowiedź i spotkanie się ze Zmar-twychwstałym we Mszy Świętej w wieczerniku parafialnym, a dla dusz w czyśćcu cierpiących i zmarłych z naszych rodzin o łaskę życia wiecznego.

Proponowany przebieg Nawiedzenia

 1. Wniesienie Obrazu Matki Bożej do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: odpowiednie miejsce na ustawienie stelaża z ikoną Matki Bożej. Na stole nakrytym białym obrusem, krzyż, dwie świece, kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub ojciec pokropi wszystkich zebranych.
 2. Przywitanie śpiewem lub słowami: „O Maryjo witam Cię, o Maryjo kocham Cię. O Maryjo proszę Cię, błogosław wszystkie dzieci swe.” (3x).
 3. Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56).
 4. Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary).
 5. Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej.
 6. Radosna część różańca w intencji parafii.

Apel Jasnogórski o godz. 21.00 – gromadzą się wszyscy domownicy

 1. Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego. (Można też skorzystać                 z medialnego przekazu łącząc się z Jasną Górą poprzez radio czy telewizję i wysłuchać towarzyszące mu rozważania.)
 2. Pacierz wieczorny
 3. Litania loretańska.
 4. Pod Twoją obronę
 5. Modlitwa św. Bernarda

Rano (przed podjęciem codzinnych obowiązków)

 1. Poranny pacierz rodziny.
 2. Można zaśpiewać Godzinki lub rozważyć część światła różańca.

Modlitwy w ciągu dnia

 1. Powracający ze szkoły / pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed ikoną.
 2. W południe obecni w domu odmawiają o godz. 12.00 „Anioł Pański…”
 3. O godz. 15.00 (jeżeli jest taka możliwość lub później) odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 4. Na zakończenie około godz. 18.00 dziękujemy za czas nawiedzenia.
 5. Wskazane jest, aby z sąsiadami uzgodnić czas i okoliczności przyjęcia Ikony Jasnogórskiej do swojego domu. Rodzina, która odbiera Ikonę Jasnogórską jest na zakończenie modlitw o godz. 18.30 u sąsiadów, od których odbiera obraz.


Dodano: 2024-03-25 12:04:37Dodano: 2024-03-01 09:25:05

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

1.I Komunia Święta odbędzie się w niedzielę 12 maja 2024 r.

 • dla Szkoły Podstawowej nr 11 i 12 o godz. 10.30
 • dla Szkoły Podstawowej nr 7, w Czechach i dla dzieci z pozostałych szkół o godz. 12.00.

2.Wysokość składki została ustalona i przekazana rodzicom na zebraniu. W jej skład wchodzą:

 • usługa fotograficzna:  płyta ze wszystkimi zdjęciami zrobionymi podczas I Komunii Świętej. Pamiętajmy, że podczas uroczystości komunijnej fotograf  jest tylko jeden.
 • opłata za usługę kamerowania uroczystości komunijnej, której transmisję będzie można obejrzeć on-line,     a później pobrać plik z uroczystością na własny dysk. Podczas I Komunii kamerzysta jest tylko jeden.
 • pamiątka I Komunii Świętej (obrazek dla każdego dziecka).
 • wystrój świątyni, czyli: kwiaty na ołtarze i dekoracja, zakup darów i kwiatów do procesji z darami oraz na podziękowanie.
 • dar Ołtarza, chlebek dla każdego dziecka.

Składkę w miarę możliwości prosimy uregulować do końca kwietnia br. skarbnikowi klasowemu i przekazać Księdzu Krzysztofowi w kościele wraz z listą.

3. Próby przed I Komunią Świętą odbędą się w tygodniu poprzedzającym uroczystość, czyli 6, 8 i 9  maja (poniedziałek, środa i czwartek): dla SP 7, Czechy i pozostałe dzieci o godz. 16.15, dla SP 11 i 12 o godz. 18.45.

4. Spowiedź: sobota 11 maja godz. 9.00 dla SP 11 i 12, o godz. 10.00 dla Sp 7, Czechy i pozostałe dzieci.      Strój dziecka na dzień spowiedzi  galowy, odświętny.

5. Biały Tydzień będzie wspólny dla wszystkich dzieci przystępujących w naszej parafii do I Komunii Świętej. Zapraszamy na niego w dniu 13, 14, 15 i 16 maja o godz. 18.00 (poniedziałek, wtorek, środa i czwartek).

6.Dzieci w niedzielę komunijną nie zabierają ze sobą świec i nie mają przy sobie bukiecików.

7.Przypominamy, że rodzice dzieci, które zamieszkują na terenie innej parafii, a wyrażają chęć przystąpienia

dziecka do Komunii Świętej w naszej parafii zobligowani są do jak najszybszego dostarczenia zgody właściwego

księdza proboszcza na przyjęcie Komunii Świętej przez dziecko w naszej parafii.

Zgodę proszę dostarczyć katechecie. Bez takiej zgody dziecko nie może przystąpić do I Komunii Świętej

w naszej parafii.

 

W niedzielę 17 marca 2024 r. o godz. 12.00 poświęcamy książeczki do nabożeństwa, które sami Państwo zakupują i przynoszą w tym dniu do kościoła.

 

 

Informacja dla klas IV dotycząca Komunii Rocznicowej:

Komunia Święta Rocznicowa odbędzie się w trzecią niedzielę maja w dniu 19 maja 2024 roku dla dzieci ze wszystkich szkół o godz. 12.00.

Próby przed rocznicą odbędą się w dniu 16 i 17 maja (czwartek i piątek) o godz. 18.45.

Spowiedź odbędzie się w sobotę 18 maja o godz. 9.30.

 

Pieśni na I Komunię Świętą i Komunię rocznicową będą następujące:

Oto jest dzień

Ofiaruję Tobie

Schowaj mnie

Bohater

Jezus daje nam zbawienie

Święta Maryjo, Królowo

Bóg tak umiłował światDodano: 2024-02-26 11:43:48

Drodzy Siostry i Bracia!

W środę popielcową rozpoczęliśmy w Kościele katolickim okres Wielkiego Postu, którego przeżywanie wyraża się przede wszystkim w pełnieniu czynów pokuty i miłosierdzia. Obok postu i modlitwy wielkopostnym czynem jest jałmużna, której wartość nie leży w ilości darowanych dóbr, lecz w pokorze serca.

Jałmużna wielkopostna może przybrać formę przekazania 1,5% należnego podatku na rzecz działalności charytatywnej. Od przeszło 30 lat dzieła te w naszej diecezji pełni włocławska Caritas, angażując w nie swoich pracowników oraz wolontariuszy z Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas. Podejmując wyzwania jakie niesie bieżący czas diecezjalna Caritas stara się nieustannie służyć bliźniemu. Pomaga osobom w kryzysie bezdomności, osobom chorym i starszym, wspiera niepełnosprawnych i ubogich, otacza opieką dzieci
i samotne matki, nie zapomina o uchodźcach. Dzięki pomocy darczyńców prowadzi schroniska dla osób bezdomnych, w tym jedno z usługami opiekuńczymi, świetlicę środowiskową
dla dzieci, dom dziecka, dom samotnej matki, ogrzewalnię, centrum pielęgnacyjne, centrum pomocy migrantom i uchodźcom. W ubiegłym roku swoją działalność powiększyła o Centrum Caritas św. Maksymiliana w Koninie oraz Centrum Pomocy Perinatalnej im. bł. Rodziny Ulmów w Sieradzu, które wspiera rodziny po stracie dziecka.

By wesprzeć dzieła miłosierdzia Caritas i odmienić życie innych wystarczy w deklaracji podatkowej wpisać numer KRS Caritas Włocławskiej OPP – 0000988277.

Wszystkim, którzy składając wielkopostną jałmużnę włączają się w wielkie dzieło miłości miłosiernej z serca błogosławię.

Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Wirtualny Spacer
Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 2

Unikalnych wizyt: 529
Odwiedzin: 2596

Copyright © 2012 - 2024, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone