Porządek Mszy Świętej - Niedziela - 07:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 17:30 (nieszpory) | 18:00, Święta - 7:00 | 9:00 | 18:00, Dni Powszednie - 7:00 | 18:00
Aktualności
← Powrót

ZASADY NAWIEDZENIA IKONY MATKI BOŻEJ W DOMU

Dodano: 2024-04-16 10:04:47

PROGRAM NAWIEDZENIA IKONY JASNOGÓRSKIEJ W DOMU

Jak przyjąć Matkę Bożą w naszych domach?

 1. Obraz Matki Bożej przebywa 24 godziny w każdej rodzinie, która pragnie            Ją przyjąć. Przejęcie Obrazu Matki Bożej od jednej rodziny do drugiej będzie odbywać się każdego dnia ok. godz. 18.30. Rodzina, która będzie przyjmowała przychodzi do sąsiadów i przejmuje ikonę.
 2. Wraz z ikoną przekazywany będzie modlitewniki, który będzie pomocą                w czasie nawiedzenia oraz karty na wpisy dziękczynienia, próśb oraz refleksji, które wędrują z ikoną Matki Bożej Jasnogórskiej. Przekazujemy ją wraz z obrazem następnej rodzinie.
 3. Czas Nawiedzenia niech będzie dniem skupienia i świętem w rodzinie, jest to dzień błogosławieństwa. Codziennie w modlitwie różańcowej prosić będziemy o potrzebne łaski dla rodziny, wspólnoty parafialnej, o rozeznanie dla młodzieży swojego powołania i podjęcia jego wyzwań w małżeństwie, rodzinie, kapłaństwie, życiu zakonnym czy samotno-ści. Przyzywając Bożego Miłosierdzia, prośmy o odrodzenie się czło-wieka i powrót do Boga poprzez spowiedź i spotkanie się ze Zmar-twychwstałym we Mszy Świętej w wieczerniku parafialnym, a dla dusz w czyśćcu cierpiących i zmarłych z naszych rodzin o łaskę życia wiecznego.

Proponowany przebieg Nawiedzenia

 1. Wniesienie Obrazu Matki Bożej do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: odpowiednie miejsce na ustawienie stelaża z ikoną Matki Bożej. Na stole nakrytym białym obrusem, krzyż, dwie świece, kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub ojciec pokropi wszystkich zebranych.
 2. Przywitanie śpiewem lub słowami: „O Maryjo witam Cię, o Maryjo kocham Cię. O Maryjo proszę Cię, błogosław wszystkie dzieci swe.” (3x).
 3. Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56).
 4. Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary).
 5. Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej.
 6. Radosna część różańca w intencji parafii.

Apel Jasnogórski o godz. 21.00 – gromadzą się wszyscy domownicy

 1. Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego. (Można też skorzystać                 z medialnego przekazu łącząc się z Jasną Górą poprzez radio czy telewizję i wysłuchać towarzyszące mu rozważania.)
 2. Pacierz wieczorny
 3. Litania loretańska.
 4. Pod Twoją obronę
 5. Modlitwa św. Bernarda

Rano (przed podjęciem codzinnych obowiązków)

 1. Poranny pacierz rodziny.
 2. Można zaśpiewać Godzinki lub rozważyć część światła różańca.

Modlitwy w ciągu dnia

 1. Powracający ze szkoły / pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed ikoną.
 2. W południe obecni w domu odmawiają o godz. 12.00 „Anioł Pański…”
 3. O godz. 15.00 (jeżeli jest taka możliwość lub później) odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
 4. Na zakończenie około godz. 18.00 dziękujemy za czas nawiedzenia.
 5. Wskazane jest, aby z sąsiadami uzgodnić czas i okoliczności przyjęcia Ikony Jasnogórskiej do swojego domu. Rodzina, która odbiera Ikonę Jasnogórską jest na zakończenie modlitw o godz. 18.30 u sąsiadów, od których odbiera obraz.
Msze poza Bazyliką

Kaplica na Czechach
Niedziela 8:00
Święta i 1 piątki m-ca 17:00
Kaplica w szpitalu
ul. Królewska 29
Niedziela 14:00

Wirtualny Spacer
Liturgia Dnia

Cmentarz

Goście

Gości online: 1

Unikalnych wizyt: 530
Odwiedzin: 2605

Copyright © 2012 - 2024, by Bazylika WNMP Zduńska Wola - Wszelkie Prawa Zastrzeżone